HISTORIJAT NASTANKA SNADBIJEVANJA GRADA TUZLE TOPLOTNOM ENERGIJOM

U oktobru 1983. godine u gradu Tuzli počela je prva energetska priča daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini na bazi kogeneracije. Tu naprednu energetsku i nadasve ekološki osviještenu ideju je pokrenuo grad Tuzla i Termoelektrana ”Tuzla”. Sistem daljinskog grijanja grada Tuzla je od tada narastao u najveći sistem daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini i jedan od najvećih u jugoistočnoj Europi na bazi kogeneracije.
Grad Tuzla je prije početka savremene toplifikacije imao veliki broj toplotnih izvora (113 kotlovnica u gradu i Termoelektrana ‘‘Tuzla’‘), različitih tehničko-tehnoloških karakteristika i kapaciteta, kao i različitih tipova potrošačkih instalacija i uređaja a sve u nadležnosti različitih subjekata (stambeni pogoni Kreka, Tuzla, Stambeno preduzeće Tuzla i drugi).
Specifičnost razvoja svih gradskih cjelina je da usporedo sa razvojem gradske cjeline počinje i interesiranje za razvojem infrastrukture koje će poboljšati uslove življenja. Nakon razvoja komunalne infrastrukture gdje se prvenstveno misli na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, dolazi do razvoja i toplifikacijskih mreža. Toplifikacija u gradu Tuzla započela je davne 1955. godine kada su se počele graditi prve kućne kotlovnice. Taj trend je nastavljen tako da je razvojem grada došlo do inicijativa gradnje kotlovnica većeg kapaciteta koje su tada obezbjeđivale toplotnu energiju za veća područja grada. Razvoj u ovoj oblasti se ubrzano odvijao, ali i do danas snabdijevanje grada Tuzle toplotnom energijom za potrebe grijanja objekata stanovanja i ostalih objekata–potrošača se vrši na dva načina:
  • Proizvodnjom i distribucijom toplotne energije iz lokalnih izvora (kotlovnica–većih i manjih)
  • Proizvodnjom i isporukom toplotne energije iz Termoelektrane (TE) “Tuzla” preko sistema daljinskog grijanja.
Ideja o daljinskom grijanju grada Tuzle definirana je davne 1967. godine Studijom o toplifikaciji grada Tuzle iz Termoelektrane ”Tuzla”. Sprovedba ideje se počela ostvarivati 1979. godine potpisivanjem Samoupravnog sporazuma o trajnom snabdijevanju grada Tuzle iz Termoelektrane ”Tuzla” za potrebe grijanja stambenih i drugih objekata.
U periodu od 1979. do 1983. godine definiran je i realiziran program toplifikacije grada Tuzla sa izvorom toplotne energije u Termoelektrani ”Tuzla” i distribucijom vrele vode do grada, kome je prethodila studija toplifikacije tj. snabdijevanje grada toplotnom energijom iz Termoelektrane ”Tuzla”, izrađena od strane ”Instituta za studije i projektovanje” Tuzla još 1967. godine. Sistem daljinskog grijanja grada Tuzla u dužini od 9,8 km vrelovodne mreže, 1983. godine je grijao 1.432 korisnika, ukupne površine od 81.100 m2.