Riječi pozdrava

dr.sci. Zijad Lugavić, dipl. oec.

Gradonačelnik Grada Tuzla

Misija grada Tuzle, i mene kao gradonačelnika, je, prije svega, zajednička posvećenost zadovoljstvu i sreći građana. Tuzla kao grad kontinuiteta kulture, kreativne inovativnosti, zdravog i ugodnog života, kroz svoje strateške ciljeve nastoji da, između ostalog, osigura ugodan i zdrav život građana osiguravajući društvenu i komunalnu infrastrukturu.

Grad Tuzla je 1984. godine počeo sa projektom toplifikacije Grada Tuzle, te smo imali 9,8 km mreže i 1.432 korisnika sa 81.100 m² zagrijavane površine. Danas sistem daljinskog grijanja grada Tuzle čini 200 km toplovodne i vrelovodne mreže pomoću koje se zagrijava 2.031.900 m² poslovnih i stambenih prostora, odnosno 26.644
korisnika, što je pokazatelj kontinuiteta ovog projekta, kao i opredjeljenja Grada Tuzle da odlučno slijedi svoju
misiju. Grad Tuzla aktivno radi na strateškim planovima za smanjenje zagađenja vazduha te sudjeluje u projektima koji su zajednički razvijeni od strane nadležnih gradskih službi i javnih preduzeća, jer grad koji primjenjuje ekološke mjere, ispunjava ciljeve održivog razvoja UN.a (SDGs), poboljšava svoju održivost te na takav način doprinosi ekologiji i urbanoj održivosti.

Revitalizacija Sistema daljinskog grijanja grada Tuzle, što je i jedna od tema stručnog skupa Tuzla 2023, je rezultat našeg strateškog pristupa razvoju, baziran na metodologiji integrisanog planiranja lokalnog razvoja što predstavlja osnovicu buduće održivosti lokalne zajednice, uvažavajući najvažnije ekološke, socijalne i ekonomske zahtjeve. Revitalizacija sistema daljinskog grijanja – rekonstrukcija dijela magistralnog vrelovoda Sistema daljinskog grijanja grada Tuzle je projekat kojeg provodi i finansira grad Tuzla, putem svog javnog preduzeća “Centralno grijanje” d.d. Tuzla.

Implementacijom ovog projekta steći će se uslovi za povećanjem kapaciteta daljinskog grijanja, odnosno uslovi za nova priključenja, smanjenje emisije zagađivača zraka, te
poboljšala energetska efikasnost. Realizacijom ovakvih projekata bliže smo ostvarenju naše vizije, a to je da grad Tuzla postane zdraviji, za život ugodniji i zeleniji grad.

Naposlijetku, fokus djelovanja grada Tuzle, kao grada zadovoljnih ljudi, i jeste da se svaki građanin osjeća ugodno i jednako važno. Moja vizija, kao gradonačelnika grada Tuzle je satkana od znanja i stvarnog života u kojoj se može prepoznati svaki građanin. Tuzlu vidim kao moderan i održiv – eko grad budućnosti, najpoželjniji grad za život, rad i razonodu.

Uvodna riječ o skupu

dr.sci. Nermina Babajić, dipl.pravnik

Direktorica “Centralno grijanje” d.d. Tuzla

Kako iskoristiti izazove globalnih klimatskih promjena i digitalizacije do navika građana Tuzle? Grad Tuzla i “Centralno grijanje” d.d. kreiraju rješenja koja će doprinjeti da grad Tuzla postane ekološki / pametan grad po EU standardima. Zdravlje građana i dobrobit djelokupnog društva predstavlja zajedničku misiju Grada Tuzla i “Centralno
grijanje” d.d. Tuzla, čiji je osnovni cilj prilagođavanje navedenim promjenama, što je i osnovna tema stručnog skupa Tuzla 2023. Navedeni događaj istovremeno predstavlja i priliku da se kao aktivni partner u kreiranju rješenja za budućnost uključe lokalni akteri, građani i NVO sektor.

Da li smo spremni za pozitivna rješenja i u slučaju promjene vlastitih prava i obaveza svakog pojedinca? Danas u samom planiranju imamo na raspolaganju sve savremene trendove i rješenja prema EU ekološkim i ekonomskim pokazateljima. Da li ćemo prihvatiti i izazov decentralizacije centralnog grijanja za visinske zone grada ili udaljene dijelove grada od sistema daljinskog grijanja / osnovne infrastrukture a da bismo kao rezultat dobili priključenje?

Postavljeni zadaci definišu kriterije kojima grad dobija jedinstvenu priliku da poboljša kako ekološke parametre, tako i uslove življenja građana grada Tuzla. Pozivamo Vas da se pridružite ovom događaju i da zajedno pokažemo snagu udruživanja i uspješnih poslovnih saradnji.