Predavač

Ivica Mihaljević

HEP Toplinarstvo d.o.o. Osijek

Rođen je 1966. u Zloselima, Kupres, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je 1991. studij strojarstva smjer energetika na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirao je 1998. i doktorirao 2016. godine. Po završetku studija zaposlio se u Hrvatskoj elektroprivredi Pogonu TE-TO Osijek na radnom mjestu inženjer za eksploataciju u Odjelu za distribuciju toplinske energije. Radio je kao rukovoditelj ovog Odjela i tehnički rukovoditelj Pogona Osijek u HEP-Toplinarstvu, a od 2004. je direktor Pogona Osijek. Objavio je nekoliko stručnih i znanstvenih radova te sudjelovao na konferencijama u zemlji i inozemstvu. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva, Društva energetičara Osijek i Lean Menadžment Inicijative. Govori engleski jezik.