Predavačica

Lejla Avdić

Struč. savj. za upravno rješavanje i normativno-pravne poslove – Grad Tuzla

OBRAZOVANJE

– Doktorantica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, uža naučna oblast: „Upravno-pravna“.

– Postdiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, uža naučna oblast „Upravno pravo“. Magistarski rad odbranjen dana 29.03.2019. godine, stečeno zvanje – magistar prava.

– Dodiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, diplomirala 22.03.2011. godine sa općim prosjekom ocjena 9,80.

– Srednja škola – Gimnazija „Meša Selimović“ u Tuzli (period 2002-2006.godine).

 

RADNO ISKUSTVO

– Radni staž u struci stiče zapošljavanjem 2016. godine u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, gdje i danas radi na poslovima radnog mjesta Stručni savjetnik za upravno rješavanje i normativno-pravne poslove.

– U  periodu od jula 2013. do jula 2017. godine bila je angažovana kao asistent – vanjski saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) na naučnoj oblasti „Upravno-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a trenutno je na Listi istaknutih stručnjaka iz prakse za izvođenje vježbi u naučno-nastavnom procesu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na užoj naučnoj oblasti „Upravno-pravna“.