Predavač

Petar Vasiljević

Konsultant, Beograd, Srbija

Petar Vasiljević dipl.maš.ing
Na Mašinskom fakultet u Beogradu- smer termotehnika diplomirao 1979.god. kod Prof. BranislavaTodorovića

Magistarska teza: Poboljšanje  EE u sistemu daljinskog grejanja Beograda .

Zaposlen u Beogradskim elektranama od 1982.- 2019.  Za to vreme bio je raspoređen na poslove  od Glavnog inženjera, Direktora proizvodnje  pa do Pomoćnika gen.direktora za tehničke poslove .

– Član UO međunarodne asocijacije EUROHEA& POWER – Brisel 1996-2002god.

– Član UO KGH  društva Srbije,

– Član programskog odbora  Konferencije SDE- Slovenačka asocijacija daljinsko grejanja

-Koordinator KfW 1 –Projekta :Rehabilitacija Daljinskog grejanja u Srbiji

(2001-2003     –      Pomoć Nemačke Vlade Srbiji)

-Konsultant Nemačke firme MVV na programima KfW 3 ,4

-Samostalni konsultant na Projektu EAR banke Modernizacija DG u pet gradova Srbije

-2015-2023 Konsultant austriske firme CES na projektima Primene biomase u Sistemima daljinskog grejanja Srbije.

-2022-2023 Konsultant austriske firme IC-consult na projektu:Primena solarne energije u SDG Srbije

-2004, Napisao, po preporuci,  autora  poglavlje: Daljinsko grejanje u Udžbeniku za studente 4 god.mašinskog fakulteta Autor knjige :Prof.Branislav.Todorović.

-Rešenjem Ministra građevine  određen za člana RG  koja je u periodu 2010-12  pripremila  Pravilnika o EE zgrada i Pravilnika o sertifikaciji zgrada u Srbiji.

-Rešenjem istog ministarstva određen za predavača- instruktora EE a 2012 Rešenjem IKS određen u komisiju za polaganje stručnog ispita EE radi sticanja Licence. Nosioc Licence EE br:0007

U periodu 2010-2014 održao niz predavanja u Srbiji na temu povećanja EE u zgradarstvu i opravdanosti prelaska na naplatu po potrošnji.

-2016.  stekao  Licencu Energetskog Menadžera u industriji

-2017. u Tokiju završio obuku iz EMS-a u organizaciji japanske agencije JICA

-2017 Učesnik na Konferenciji UN ” See for all” održane u Njujorku 2017.godine

Aktivni učesnik na velikom broju međunarodnih i domaćih Kongresa, Konferencija , Seminara , WS, Tribina , Okruglih stolova o energetici i EE, mediskih nastupa /Oko magazin, Dnevnici , hronike itd.

Objavljeni stručni radovi:

 50 na međunarodnim skupovima

115 na domaćim skupovima,

 3  štampana u stručnim časopisima

Za postignute rezultate u razvoju radničkog sporta nagrađen je.

ZAHVALNICOM  PREDSEDNIKA OLIMPISKOG KOMITETA- ŽAKA ROGA  2008.godine